• presentacio
 • presentacio
 • P1650700---Cpia
 • presentacio
 • presentacio
 • presentacio
 • presentacio
 • presentacio
 • esquerda
 • presentacio
 • presentacio
 • presentacio

Material didàctic

Materials per descarregar

Material didàctic:

AMBLÀS, O.; OCAÑA, M. (2005)
Pagesos, constructors i ferrers d'època medieval. Dossier didàctic. Berikars 2.
Publicacions del Museu Arqueològic de l'Esquerda. Roda de Ter.
OCAÑA, M. (2001)
L'Esquerda, un jaciment ibèric i medieval al cor de la comarca d'Osona.
Quadern de Camp. Eumo Ed. Fundació Privada l'Esquerda, Roda de Ter.

Altres publicacions:

A.A.V.V, (2008)
A Roda, dissabte, a les 6 . Roda de Ter. Bisgràfic Comunicació.
Coordinació general: Pep Bas i Narcís Freixa
OLLICH, I. et alii (1991)
L'Esquerda, poblat ibèric i medieval. Guia del jaciment i del museu. Roda de Ter.
OLLICH, I., OCAÑA,M., RAMISA,M., ROCAFIGUERA, M. (1995)
A banda i banda del Ter, Història de Roda . Ajuntament de Roda de Ter
Eumo Editorial. (L'Entorn, 30).
OLLICH, I.- ROCAFIGUERA, M. (2001)
L'Esquerda: 2500 anys d'història, 25 anys de recerca. Fundació Privada l'Esquerda.
Eumo Ed., Roda de Ter. (amb il·lustracions de Francesc Riart).

Col·lecció Berikars

OLLICH, I.; AMBLÀS, O.; OCAÑA, M.; ROCAFIGUERA, M.; GOULA, C. (2006)
Desperta ferro! Vida quotidiana, treball, comerç i guerra a l'Esquerda. Catàleg dels
metalls del Museu Arqueològic de l'Esquerda.
Berikars 1. Publicacions del Museu Arqueològic de l'Esquerda. Roda de Ter.

Actualment s'està preparant el llibre Homenatge a Reynolds.

Interactius

L’Enigma dels Ausetans.
Descobriu aquest petit joc que hem creat des del Museu de l’Esquerda en motiu del 20è Cap de Setmana Ibèric!